Samran

Samran

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Friday, 10 November 2017 06:04

LV-04+2,6 ที่นั่ง

รถขนาด  6 ที่นั่ง แบบ 4+2 มี Design ที่แตกต่างจากรุ่น ที่เป็นแบบ orignal อื่นๆไปบ้าง ก็เป็น รูปแบบที่หรูๆอีกรุ่น ราคาไม่แพง

Friday, 10 November 2017 05:37

LV-04, 4 ที่นั่ง

แบบ 4 ที่นั่งใน Series lv แบบมาตรฐาน เรียบง่าย สมรรถนะสูงแต่คงไว้ราคาประหยัด

Friday, 10 November 2017 05:34

LV-02, 2 ที่นั่ง

แบบ 2 ที่นั่งอีกรุ่นหนึ่งที่ Design สวยคุณภาพสูง ทนทาน ราคาประหยัย

Wednesday, 27 September 2017 09:09

รถกอล์ฟ พยาบาล

รถไฟฟ้าพยาบาล เป็นรถกอลฺฟไฟฟ้า ชนิดหนึ่งที่ดัดแปลงเป็นรถพยาบาลไฟฟ้าขนาดเล็ก มักใช้ในโรงพยาบาล หรือสนามกีฬา ปัจจุบัญได้รับความนิยมมากขึ้นเรืือยๆ

Sunday, 03 September 2017 03:16

UE-CT, Room Service, ตู้ขนของ

เป็นพาหะนะระบบพลังงานไฟฟ้าที่ดัดแปลงมาเพื่อ สำหรับเคลื่อนย่ายสิ่งของโดยมีตู้อยู่ข้างหลัง ใช้งาน เช่น room service .ในโรงแรม ขนอาหาร ชนิด hot box ,ขนผ้า ในโรงพยาบาลมักใช้ที่แผนกซักรีดผ้า ในการขนผ้าผู้ป่วยและบุคคลากร นี่คือความหลากหลายของรถกอล์ฟอีกอย่าง

 

Saturday, 02 September 2017 03:59

รถกอล์ฟ Flip-Flop

เป็นรถรูป แบบ 2+2 หรือ 4+2 หรือ 6+2 ที่ข้างหลังพับเป็นกระบะหรือเป็นที่นั่งก็ได้ เรียกว่ารถกอล์ฟแบบ flip flop

รถกอล์ฟ flip-flop 2+2 รถกอล์ฟ 2+2 flip-flop pickup modeflip flop seat for golf carts

เป็น รถกอล์ฟไฟฟ้าหรูๆที่คันเล็กสองที่นั่งเท่านั้น

 

Friday, 04 August 2017 06:17

UE-04+2A, อลูมิเนียม

เป็นรถกอล์ฟไฟฟ้าขนาดขนาด 6 ที่นั่งแบบ 4+2 ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า โครงอลูมิเนียม กันสนิมกัดกล่อน และ น้ำหนักเบา

 

Friday, 04 August 2017 13:11

UE-04A, อลูมิเนียม

รถกอล์ฟไฟฟ้า โครงอลูมิเนียม ขนาด 4 ที่นั่งหันทางเดียวกัน เป็นรถอล์ฟกันสนิมอีกรุ่นที่น้ำหนักเบา

Friday, 04 August 2017 06:00

UE-02+2A, อลูมิเนียม

รถกอล์ฟ 4  ที่นั่งแบบ 2+2 โครงอลูมิเนียมที่กันสนิมและน้ำหนักเบา ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า

Page 1 of 3