รถกอล์ฟ ไฟฟ้า ดัดแปลง

รถกอล์ฟ ไฟฟ้า ดัดแปลง (4)

Modified Golf Carts

เป็นรถกอล์ฟไฟฟ้าที่ดัดปลงให้เป็นรถไฟฟ้าเอนกประสงค์ นอกจากใช้เป็นรถโดยสารยังถูกดัดแปลงให้ใช้ในวัตถุประสงค์อื่น เข่นรถตู้ไฟฟ้าขนอาหาร รถตู้ไฟฟ้าขนผ้า หรือใช้ติดกระบะเพื่อขนของ เข่น อุปกรซ่อมบำรุงในดโรงงาน อาหารแห้ง ในโรงพยาบาลนอกจากจะมีไว้ให้เป็นรถโดยสารสำหรับคนไข้แล้วยังมีรถดัดแปลงจากรถดังกล่าวเพื่อเป็นรถพยาบาลเป็นรถไฟฟ้าขนย้ายผู้ป่วยหรือเรียกว่ารถพยาบาลไฟฟ้า ท่านอาจเลือกดูตัวอย่างที่มีอยู่หรือขอคำปรีกษาที่จะดัดแปลงรถกอล์ฟตามวัตถุประสงค์ต่างๆ

รถกอล์ฟ ดัดแปลง

Wednesday, 27 September 2017 09:09

รถกอล์ฟ พยาบาล

Written by

รถไฟฟ้าพยาบาล เป็นรถกอลฺฟไฟฟ้า ชนิดหนึ่งที่ดัดแปลงเป็นรถพยาบาลไฟฟ้าขนาดเล็ก มักใช้ในโรงพยาบาล หรือสนามกีฬา ปัจจุบัญได้รับความนิยมมากขึ้นเรืือยๆ

Sunday, 03 September 2017 03:16

UE-CT, Room Service, ตู้ขนของ

Written by

เป็นพาหะนะระบบพลังงานไฟฟ้าที่ดัดแปลงมาเพื่อ สำหรับเคลื่อนย่ายสิ่งของโดยมีตู้อยู่ข้างหลัง ใช้งาน เช่น room service .ในโรงแรม ขนอาหาร ชนิด hot box ,ขนผ้า ในโรงพยาบาลมักใช้ที่แผนกซักรีดผ้า ในการขนผ้าผู้ป่วยและบุคคลากร นี่คือความหลากหลายของรถกอล์ฟอีกอย่าง

 

รูปแบบรถที่มีการติดตั่งกระบะสำหรับขนของนั่งได้ 4 คน

Wednesday, 10 May 2017 10:21

รถกอล์ฟ ไฟฟ้ากระบะ Golf Pick-Up02

Written by Samran

รถกอล์ฟ กระบะ flip-flop

รถกอล์ฟไฟฟ้าดัดแปลงสำหรับขนของโดยมีที่นั่งสองที่ด้านหน้า