รถพลังงานไฟฟ้า รถบัสไฟฟ้า รถชมวิว

รถพลังงานไฟฟ้า รถบัสไฟฟ้า รถชมวิว (5)

แม้ว่าจะคันใหญ่มักจะถูกเรียกว่ารถกอล์ฟไฟฟ้า หรืออาจเรียกว่ารถพลังงานไฟฟ้า รถไฟฟ้า รถชมวิว รถรางไฟฟ้า รถกอล์ฟไฟฟ้าขนิดนี้จะใช้ในการขนส่งผู้โดยสารจำนวนมากมักจะใช้ในสถานที่ท่องเที่ยวจึงถูกเรียกว่ารถชมวิว มหาวิทยาลัยบางแห่งหรือห้างสรรพสินค้าจะให้บริการเป็นรถโดยสารพลังงานไฟฟ้าจีงเรียกว่าว่ารถไฟฟ้าโดยสาร หรือรถกอล์ฟโดยสาร

รถพลังงานไฟฟ้า

Wednesday, 10 May 2017 10:17

รถชมวิว ไฟฟ้า Bus-23

Written by

รุ่นใหม่ รถไฟฟ้าชมวิวขนาดใหญ่เหมือนรถบัสขนาด 23 ที่นั่ง

มาใหม่พวงมาลัยไฟฟ้า จะเลือกระบบขัซ้ายหรือขวาก็ได้ ขนาดใหญ่กว่าเดิม

Wednesday, 10 May 2017 10:14

รถชมวิว ไฟฟ้า Golf 015A

Written by

รถชมวิวไฟฟ้าขนาด 15 ที่นั่ง

Wednesday, 10 May 2017 10:11

รถชมวิว ไฟฟ้า Golf 11A

Written by

รถกอล์ฟไฟฟ้าชนิดรถชมวิว ขนาด 12 ที่นั่ง

รถกอล์ไฟฟ้าแบบรถชมวิวขนาด 11 ที่นั่ง ชนิด 9 ที่นั่ง + แถวหลังหันหลัง 3 ที่นั่ง

Wednesday, 10 May 2017 09:53

รถชมวิว ไฟฟ้า Golf 08A

Written by

รถชมวิว ไฟฟ้า หรือบางทีอาจเรียกรถรางไฟฟ้า ขนาด 8 ที่นั่ง