ขายรถกอล์ฟ โดยโรงงานมาตรฐาน ตรวจสอบคุณภาพทุกชั้นตอน
Saturday, 02 September 2017 03:59

รถกอล์ฟ Flip-Flop

เป็นรถรูป แบบ 2+2 หรือ 4+2 หรือ 6+2 ที่ข้างหลังพับเป็นกระบะหรือเป็นที่นั่งก็ได้ เรียกว่ารถกอล์ฟแบบ flip flop

รถกอล์ฟ flip-flop 2+2 รถกอล์ฟ 2+2 flip-flop pickup modeflip flop seat for golf carts

รูปแบบรถที่มีการติดตั่งกระบะสำหรับขนของนั่งได้ 4 คน