Displaying items by tag: รถกอล์ฟ พยาบาล

รถไฟฟ้าพยาบาล เป็นรถกอลฺฟไฟฟ้า ชนิดหนึ่งที่ดัดแปลงเป็นรถพยาบาลไฟฟ้าขนาดเล็ก มักใช้ในโรงพยาบาล หรือสนามกีฬา ปัจจุบัญได้รับความนิยมมากขึ้นเรืือยๆ