Displaying items by tag: รถชมวิว

รุ่นใหม่ รถไฟฟ้าชมวิวขนาดใหญ่เหมือนรถบัสขนาด 23 ที่นั่ง

มาใหม่พวงมาลัยไฟฟ้า จะเลือกระบบขัซ้ายหรือขวาก็ได้ ขนาดใหญ่กว่าเดิม