ขายรถกอล์ฟ โดยโรงงานมาตรฐาน ตรวจสอบคุณภาพทุกชั้นตอน
Sunday, 03 September 2017 03:16

UE-CT, Room Service, ตู้ขนของ

เป็นพาหะนะระบบพลังงานไฟฟ้าที่ดัดแปลงมาเพื่อ สำหรับเคลื่อนย่ายสิ่งของโดยมีตู้อยู่ข้างหลัง ใช้งาน เช่น room service .ในโรงแรม ขนอาหาร ชนิด hot box ,ขนผ้า ในโรงพยาบาลมักใช้ที่แผนกซักรีดผ้า ในการขนผ้าผู้ป่วยและบุคคลากร นี่คือความหลากหลายของรถกอล์ฟอีกอย่าง