ดูรุ่นที่เลือกในตะกร้า...คลิกที่นี่
บริษัท ยูเทคโนโลยี จำกัด

รถกอล์ฟไฟฟ้า

ขอใบเสนอราคา

รถกอล์ฟ รุ่นมาตรฐาน

รุ่น
UE-02
ที่นั่ง
2
มอเตอร์ / แบตเตอรี่
4 KW. / 48 V.
ชุดควบคุม
Electronic 400 A.
ความเร็วสูงสุด(กม./ชม.)
32
ขนาด ก*ย*ส (มม.)
1200*2350*1800
รุ่น
UE-02+2
ที่นั่ง
4
มอเตอร์ / แบตเตอรี่
4 KW. / 48 V.
ชุดควบคุม
Electronic 400 A.
ความเร็วสูงสุด(กม./ชม.)
32
ขนาด ก*ย*ส (มม.)
1200*2920*1900
รุ่น
UE-04
ที่นั่ง
4
มอเตอร์ / แบตเตอรี่
4 KW. / 48 V.
ชุดควบคุม
Electronic 400 A.
ความเร็วสูงสุด(กม./ชม.)
32
ขนาด ก*ย*ส (มม.)
1200*3110*1900
รุ่น
UE-04+2
ที่นั่ง
6
มอเตอร์ / แบตเตอรี่
4 KW. / 48 V.
ชุดควบคุม
Electronic 400 A.
ความเร็วสูงสุด(กม./ชม.)
32
ขนาด ก*ย*ส (มม.)
1200*3620*1900
รุ่น
UE-06
ที่นั่ง
6
มอเตอร์ / แบตเตอรี่
5 KW. / 48 V.
ชุดควบคุม
Electronic 400 A.
ความเร็วสูงสุด(กม./ชม.)
32
ขนาด ก*ย*ส (มม.)
1200*3860*1900
รุ่น
UE-06+2
ที่นั่ง
8
มอเตอร์ / แบตเตอรี่
5 KW. / 48 V.
ชุดควบคุม
Electronic 400 A.
ความเร็วสูงสุด(กม./ชม.)
32
ขนาด ก*ย*ส (มม.)
1200*4370*1900

รถกอล์ฟ รุ่นยกสูง

รุ่น
UE-02+2Lift
ที่นั่ง
4
มอเตอร์ / แบตเตอรี่
4 KW. / 48 V.
ชุดควบคุม
Electronic 400 A.
ความเร็วสูงสุด(กม./ชม.)
32
ขนาด ก*ย*ส (มม.)
1395*3030*1990
รุ่น
UE-04+2Lift
ที่นั่ง
6
มอเตอร์ / แบตเตอรี่
4 KW. / 48 V.
ชุดควบคุม
Electronic 400 A.
ความเร็วสูงสุด(กม./ชม.)
32
ขนาด ก*ย*ส (มม.)
1340*3500*2100

รถกอล์ฟ รุ่นคลาสสิค

รุ่น
UE-04+2LC
ที่นั่ง
6
มอเตอร์ / แบตเตอรี่
4 KW. / 48 V.
ชุดควบคุม
Electronic 350 A.
ความเร็วสูงสุด(กม./ชม.)
30
ขนาด ก*ย*ส (มม.)
1490*4250*1940
รุ่น
UE-06+2LC
ที่นั่ง
8
มอเตอร์ / แบตเตอรี่
4 KW. / 48 V.
ชุดควบคุม
Electronic 350 A.
ความเร็วสูงสุด(กม./ชม.)
30
ขนาด ก*ย*ส (มม.)
1490*50500*1940

รถกอล์ฟ รุ่นพยาบาล

รุ่น
UE-02AM
ที่นั่ง
2
มอเตอร์ / แบตเตอรี่
4 KW. / 48 V.
ชุดควบคุม
Electronic 400 A.
ความเร็วสูงสุด(กม./ชม.)
32
ขนาด ก*ย*ส (มม.)
1200*2670*1900
รุ่น
UE-02AMF
ที่นั่ง
2
มอเตอร์ / แบตเตอรี่
4 KW. / 48 V.
ชุดควบคุม
Electronic 400 A.
ความเร็วสูงสุด(กม./ชม.)
32
ขนาด ก*ย*ส (มม.)
1200*3310*1900
รุ่น
UE-04AMS
ที่นั่ง
4
มอเตอร์ / แบตเตอรี่
5 KW. / 48 V.
ชุดควบคุม
Electronic 400 A.
ความเร็วสูงสุด(กม./ชม.)
32
ขนาด ก*ย*ส (มม.)
1200*4370*1900
รุ่น
UE-04AMW
ที่นั่ง
4
มอเตอร์ / แบตเตอรี่
5 KW. / 48 V.
ชุดควบคุม
Electronic 400 A.
ความเร็วสูงสุด(กม./ชม.)
32
ขนาด ก*ย*ส (มม.)
1200*3860*1900

รถกอล์ฟ รุ่น กระบะ - ตู้

รุ่น
UE-02PS
ที่นั่ง
2
มอเตอร์ / แบตเตอรี่
4 KW. / 48 V.
ชุดควบคุม
Electronic 400 A.
ความเร็วสูงสุด(กม./ชม.)
32
ขนาด ก*ย*ส (มม.)
1200*2670*1900
กระบะ ก*ย*ส (มม.)
1100*770*250
รุ่น
UE-02PL
ที่นั่ง
2
มอเตอร์ / แบตเตอรี่
4 KW. / 48 V.
ชุดควบคุม
Electronic 400 A.
ความเร็วสูงสุด(กม./ชม.)
32
ขนาด ก*ย*ส (มม.)
1200*3180*1900
กระบะ ก*ย*ส (มม.)
1100*1400*250
รุ่น
UE-04PS
ที่นั่ง
4
มอเตอร์ / แบตเตอรี่
4 KW. / 48 V.
ชุดควบคุม
Electronic 400 A.
ความเร็วสูงสุด(กม./ชม.)
32
ขนาด ก*ย*ส (มม.)
1200*3430*1900
กระบะ ก*ย*ส (มม.)
1100*770*250
รุ่น
UE-02T
ที่นั่ง
2
มอเตอร์ / แบตเตอรี่
4 KW. / 48 V.
ชุดควบคุม
Electronic 400 A.
ความเร็วสูงสุด(กม./ชม.)
32
ขนาด ก*ย*ส (มม.)
1200*3180*1900
ตู้ ก*ย*ส (มม.)
1100*1400*800

รถชมวิว

รุ่น
UE-09A
ที่นั่ง
9
มอเตอร์ / แบตเตอรี่
5 KW. / 72 V.
ชุดควบคุม
Electronic 400 A.
ความเร็วสูงสุด(กม./ชม.)
30
ขนาด ก*ย*ส (มม.)
1490*4230*2050
รุ่น
UE-09+3A
ที่นั่ง
12
มอเตอร์ / แบตเตอรี่
5 KW. / 72 V.
ชุดควบคุม
Electronic 400 A.
ความเร็วสูงสุด(กม./ชม.)
30
ขนาด ก*ย*ส (มม.)
1490*4230*2050
รุ่น
UE-12A
ที่นั่ง
12
มอเตอร์ / แบตเตอรี่
5 KW. / 72 V.
ชุดควบคุม
Electronic 400 A.
ความเร็วสูงสุด(กม./ชม.)
30
ขนาด ก*ย*ส (มม.)
1490*5000*2050
รุ่น
UE-15A
ที่นั่ง
15
มอเตอร์ / แบตเตอรี่
5 KW. / 72 V.
ชุดควบคุม
Electronic 400 A.
ความเร็วสูงสุด(กม./ชม.)
30
ขนาด ก*ย*ส (มม.)
1490*5000*2050
รุ่น
UE-23A
ที่นั่ง
23
มอเตอร์ / แบตเตอรี่
16.6 KW. / 72 V.
ชุดควบคุม
Electronic 500 A.
ความเร็วสูงสุด(กม./ชม.)
50
ขนาด ก*ย*ส (มม.)
1950*5950*2170

รถกอล์ฟ รุ่น แชสซีอลูมิเนียม

รุ่น
UE-02A
ที่นั่ง
2
มอเตอร์ / แบตเตอรี่
4 KW. / 48 V.
ชุดควบคุม
Electronic 400 A.
ความเร็วสูงสุด(กม./ชม.)
32
ขนาด ก*ย*ส (มม.)
1200*2410*1890
รุ่น
UE-02+2A
ที่นั่ง
4
มอเตอร์ / แบตเตอรี่
4 KW. / 48 V.
ชุดควบคุม
Electronic 400 A.
ความเร็วสูงสุด(กม./ชม.)
32
ขนาด ก*ย*ส (มม.)
1200*2920*1980
รุ่น
UE-04A
ที่นั่ง
4
มอเตอร์ / แบตเตอรี่
4 KW. / 48 V.
ชุดควบคุม
Electronic 400 A.
ความเร็วสูงสุด(กม./ชม.)
32
ขนาด ก*ย*ส (มม.)
1200*3160*1980
รุ่น
UE-04+2A
ที่นั่ง
6
มอเตอร์ / แบตเตอรี่
4 KW. / 48 V.
ชุดควบคุม
Electronic 400 A.
ความเร็วสูงสุด(กม./ชม.)
32
ขนาด ก*ย*ส (มม.)
1200*3670*1980

รถกอล์ฟ รุ่นกระจกโค้ง

รุ่น
UE-04P
ที่นั่ง
4
มอเตอร์ / แบตเตอรี่
4 KW. / 48 V.
ชุดควบคุม
Electronic 400 A.
ความเร็วสูงสุด(กม./ชม.)
32
ขนาด ก*ย*ส (มม.)
1400*3060*1900
รุ่น
UE-06P
ที่นั่ง
6
มอเตอร์ / แบตเตอรี่
4 KW. / 48 V.
ชุดควบคุม
Electronic 400 A.
ความเร็วสูงสุด(กม./ชม.)
32
ขนาด ก*ย*ส (มม.)
1400*3750*1900

บริษัท ยูเทคโนโลยี จำกัด ( สำนักงานใหญ่)
1015 ถนนลาซาล  แขวงบางนา
เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี    010-555-105-5549

 

 

ช่องทางติดต่อ

© 2020 Uegolf Thailand. All Rights Reserved

Shopping cart

1